Leos Køreskole

Værd at vide

​Du må starte på kørekort til bil 3 måneder, før du bliver 17 år. Du må gå til teoriprøve 1 måned, før du bliver 17 år, og du må gå til praktisk prøve tidligst på din 17 års fødselsdag.

For at beramme / bestille teoriprøve og efterfølgende køreprøve skal der bruges følgende:

 • Ansøgning til kørekort skal være godkendt af Borgerservice
 • Lægeerklæring om kørekort
 • Kursusbevis i færdselsrelateret førstehjælp
 • Kopi af sygesikringsbevis
 • Udfyldt samtykke-erklæring (kun hvis du ikke er fyldt 18 år på 1. teori-aften)
 • Prøvegebyret skal være betalt.

Ansøgning til kørekort

Ansøgningen til kørekort er en A4 folder, der skal udfyldes med dit navn og adresse, ansøgningen bliver udleveret på køreskolen, og vi udfylder den sammen. Når du har afleveret oventstående, afleverer vi den til behandling og godkendelse på Borgerservice.

Lægeerklæring/kørekort-attest

Lægeerklæringen skal du til egen læge for at få. Du skal hos lægen have tjekket dit syn og hørelse og udfylde et spørgeskema om dit helbred. Husk at du skal have et godkendt pasfoto med, som din læge ved stempel bag på billedet bekræfter, at det er dig. Prisen for lægeerklæring er forskellig fra læge til læge. Husk den må max. være 3 mdr. gammel fra udstedelsesdato ved indlevering til godkendelse hos borgerservice.

Hvis Borgerservice ikke umiddelbart kan godkende din lægeattest, skal de videresende den og din ansøgning om kørekort til Politiets Administrative Center (kaldet PAC). Sker dette kan det tage op til 3 mdr. at få din ansøgning godkendt. Hvis det sker, får du besked fra dem i e-boks og kan selv kontakte PAC på tlf.nr. 7020 1472 (mandage, tirsdage og torsdage kl. 10-15, fredage kl. 10+13; onsdag = lukket hos PAC).

Pas-foto

De nye regler for pasfoto er, at du skal sidde med ansigtet lige frem, og du må ikke vise tænder eller smile. Billedet skal have en størrelse af 35 mm x 45 mm. Du skal sidde forholdsvis tæt på, når der bliver taget et pasfoto. Skolefotos bliver tit kasseret af Borgerservice, fordi man sidder for langt væk fra kameraet. Reglerne kan du se på www.politi.dk borgerservice – pas.​

Køb af pakker:

Ved køb af en lovpakke til enten bil, mc, eller generhverv - gør vi opmærksom på at den købte lovpakke er gældende i 12 mdr. fra købsdato, hvis der ikke er nogen aktivitet i mere end 12 mdr. iform af enten  køreundervisning eller teoriundervisning, er beløbet gået tabt.

Førstehjælpskursus

Færdselsrelateret førstehjælpskursus kan du tilmelde dig her. Hvis du har været på færdselsrelateret førstehjælpskursus, skal du være opmærksom på, at det ikke må være over et år gammelt den dag vi afleverer dine papir til Borgerservice.

Hvad skal du kunne?

Her kan du læse mere om hvad du skal kunne til køreprøven.

Du skal bl.a kunne læse og forstå trafikken, være forudseende, og reagere på andre trafikanters manøvre. Du skal betjene køretøjet rigtigt og kunne nævne nogle lovkrav om køretøjet.​​

​PERSONDATABEHANDLING OG SAMTYKKE

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Mobilnummer
 • E-mail
 • CPR nr.

(Cpr.nr bruges til oprettelse af kørekort forløb hos Borgerservice. Du udfylder ved opstart ansøgning om kørekort, som Leo's køreskole ApS, bruger til oprettelse i koreprovebooking.dk samt viderebringer ansøgningen om kørekort til den lokale Borgerservice. Derudover udfylder du et elevkort som er til internt brug samt en lektionsplan som følger dig som skal medbringes hver gang du modtager undervisning (teori/kørsel). Ved accept af handelsbetingelserne, accepterer du samtidig at Leo's køreskole, må bruge dit CPR nr. til de nævnte formål)

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, opfylde lovkrav samt kommunikere med dig.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Administrationen for Leo's køreskole ApS og din kørelærer har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.leo4100.dk er Leo's køreskole ApS. Danaweb AS, der vedligeholder vores hjemmeside, har ligeledes adgang til de indsamlede data.

Oplysninger afgivet til www.leo4100.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger om dig.
Som registreret hos Leos køreskole har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Leo's køreskole via e-mail leo4100@live.dk

Elektronisk henvendelse

Ved tilmelding på www.leo4100.dk giver du os samtidig samtykke til, at Leo's køreskole må kontakte dig via e-mail, SMS, Messenger og telefon.

Henvendelse kan bestå i:

 • Kommunikation om køretider og andre ydelser
 • Udsendelse af fakturaer
 • Rykker skrivelser ved manglende betaling
 • Oplysninger om dit kørekortforløb, f.eks. remindere

·​​

 • Eventuelle samarbejdende kørelærere.
 • Gekko-booking – booking af kørelektioner, samt holdstart.
 • ​Manøvrebaner og køreteknisk anlæg (pligt jfr. Bekendtgørelse om kørekort).
 • ​Ved ”særlig køreundervisning” forevises Borgerservice og forbliver hos køreskolen.
 • ​Eventuel tilmelding af elever til udbydere af online undervisningsprogrammer (eksempelvis Drive4You, Køreklar, Teoriundervisning.dk).
 • Eventuel ekstern underviser i førstehjælp.
 • ​Kommunernes Landsforening (Køreprøvebooking.dk).
 • ​Kommunikation med elever via sms og Messenger (Facebook).
 • ​Generel kommunikation med Borgerservice, Politi og Politiets Administrationscentre.
 • ​Færdselsstyrelsen.​​

Fotosamtykke sociale medier

Ved bestået køreprøve, kan der efter dit valg, blive taget et foto, som lægges på de sociale medier. Når du samtykker til at få taget et sådant foto, giver du automatisk samtykke til at Leo's køreskole må offentliggøre det på relevante sociale medier. Du kan til enhver tid nægte at få taget fotoet, ligesom du til enhver tid kan bede om at få det slettet på de sociale medier igen.

Sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Du har altid mulighed og ret til at blive ”glemt” og få at vide hvilke oplysninger vi har indsamlet på dig, samt få disse slettet, hvis ikke anden lovgivning kræver vi opbevare dem.

Ønsker du at vi skal slette oplysninger om dig, bedes du rette henvendelse via mail til leo4100@live.dk

Bindende tilmelding til Bil

Ved framelding mindre end 30 dage før holdstart, mistes depositum.

Ved ønske om flytning til nyt hold overføres depositum.

Ved framelding tidligere end 30 dage før holdstart, tilbagebetales depositum.