VÆRD AT VIDe

​Du må starte på kørekort til bil 3 måneder, før du bliver 17 år. Du må gå til teoriprøve 1 måned, før du bliver 17 år, og du må gå til praktisk prøve på din fødselsdag.

For at beramme / bestille teoriprøve og efterfølgende køreprøve skal der bruges følgende:

  • Ansøgning til kørekort skal være godkendt af Borgerservice
  • Lægeerklæring om kørekort
  • Kursusbevis i færdselsrelateret førstehjælp
  • Kopi af sygesikringsbevis
  • Udfyldt samtykke-erklæring (kun hvis du ikke er fyldt 18 år på 1. teori-aften)
  • Prøvegebyret skal være betalt.

Ansøgning til kørekort

Ansøgningen til kørekort er en A4 folder, der skal udfyldes med dit navn og adresse, ansøgningen bliver udleveret på køreskolen, og vi udfylder den sammen. Når du har afleveret oventstående, afleverer vi den til behandling og godkendelse på Borgerservice.

Lægeerklæring/kørekort-attest

Lægeerklæringen skal du til egen læge for at få. Du skal hos lægen have tjekket dit syn og hørelse og udfylde et spørgeskema om dit helbred. Husk at du skal have et godkendt pasfoto med, som din læge ved stempel bag på billedet bekræfter, at det er dig. Prisen for lægeerklæring er forskellig fra læge til læge. Husk den må max. være 3 mdr. gammel fra udstedelsesdato ved inlevering til godkendelse hos borgerservice.  

Pas-foto

De nye regler for pasfoto er, at du skal sidde med ansigtet lige frem, og du må ikke vise tænder eller smile. Billedet skal have en størrelse af 35 mm x 45 mm. Du skal sidde forholdsvis tæt på, når der bliver taget et pasfoto. Skolefotos bliver tit kasseret af Borgerservice, fordi man sidder for langt væk fra kameraet. Reglerne kan du se på www.politi.dk borgerservice – pas.

Førstehjælpskursus

Færdselsrelateret førstehjælpskursus kan du tilmelde dig her. Hvis du har været på færdselsrelateret førstehjælpskursus, skal du være opmærksom på, at det ikke må være over et år gammelt den dag vi afleverer dine papir til Borgerservice. Derefter skal du ikke tænke på hvor gammelt dit kursusbevis er. Det drejer sig kun om den dag dine papir skal på Borgerservice.

Sygesikringsbevis

​Kopi af sygesikringsbevis tager vi på køreskolen. Kopien bruges på Borgerservice til at tjekke, at den læge der har stemplet din lægeerklæring også er den læge, der står på dit sygesikringsbevis.


Ansøgningen til kørekort, lægeerklæring, samtykke-erklæring, førstehjælpsbevis og kopi af sygesikringsbevis afleveres på Borgerservice til godkendelse. Før teoriprøven skal du have gennemført hele teori-forløbet og 14 kørelektioner på vej.

Hvad skal du kunne?

​Her kan du læse mere om hvad du skal kunne til køreprøven www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/

Du skal bl.a kunne læse og forstå trafikken, være forudseende, og reagere på andre trafikanters manøvre. Du skal betjene køretøjet rigtigt og kunne nævne nogle lovkrav om køretøjet.​​

Leos Køreskole ApS
Jørgen Roedsvej 1
4100 Ringsted