Leos Køreskole

Kørekort - generhverv

Der findes normalt 3 former for frakendelse af kørekortet:

Betinget frakendelse

Hvis du har fået betinget frakendelse af kørekortet, og 3 måneder til at komme op til den kontrollerende køreprøve, så er det vigtigt at vi får din ansøgning som du har modtaget fra politiet i god tid, så vi kan beramme din teori prøve.

På ansøgningen vil der være stemplet en dato, fra denne dato har du 3 måneder til at få berammet en prøve, hvis du overskrider tidsfristen så skal du aflevere din kørekort til politiet.

Du skal medbringe dit kørekort både til teori og den praktisk prøve, hvis du ikke består prøven så beholder den sagkyndig kørekortet.​

Udvid dit Kørekort

Du kan i stedet for at aflægge en kontrollerende køreprøve vælge at udvide dit kørekort til at gælde andre kategorier. F.eks kørekort til motorcykel. Udvidelse kan nemlig ske, når den køreprøve, der træder i stedet for den kontrollerende køreprøve, består af både en teoriprøve og en praktisk prøve. som tilfældet er til MC.​

Ubetinget frakendelse

​Hvis du skal generhverv kørekortet efter en ubetinget frakendelse, så skal du op til en kontrollerende køreprøve. Den består af en teori prøve og en praktisk køreprøve. Den praktiske prøve kan tidligst afholdes 1 måned før frakendelsestidens udløb. Man skal søge retten til at generhverve sit kørekort hos politiet, og udfylde en ansøgning som skal afleveres til Borgerservice. Ansøgningen kan hentes på køreskolen eller hos Borgerservice, og der skal vedlægges et nyt foto (35x45mm).

Kørselsforbud

​Overtræder du færdselsloven groft inden for de først 3 år, efter at du har taget kørekortet, får du et kørselsforbud, dvs. dit kørekort er på prøve de første 3 år.

Det betyder at du ikke må køre bil igen, før du har gennemgået en ny særlig køreundervisning, som består af mindst 7 teorilektioner og 8 kørelektioner hos en kørelærer, og du skal op til en ny prøve(både teoriprøve og praktisk køreprøve)

Læs mere om kørselsforbud HER